Makedonya Üniversiteleri Bölümleri

Makedonya Üniversiteleri Bölümleri

AVRUPA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ (TÜRKÇE)

Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Bilgisayar Sistem mühendisliği, Bilgisayar Ağları ve iletişim, Veri Tabanı Yönetimi, Web tasarım ve Mültimedya, İş Yönetimi, Marketing, Yöneticilik, Sağlık ve Eczacılık Yönetimi, Politikacılık, Grafik, Moda, İç Mimarlık, İş Hukuku, Uluslararası Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Detektiflik ve Kriminoloji, Kamu Yönetimi

Makedonya Üniversiteleri Bölümleri


 

KİRİL METODİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ ;

Tıp

Eczacılık

Diş Hekimliği

Hemşirelik,( Ön lisans=3+1) Logopedi,(Ön lisans=3+1) 3+1,Fizik Tedavi,( Ön lisans 3+1,)Radyoloji Teknikerliği (Ön lisans:3+1) –

Orman Fakültesi, İnşaat, Mimarlık Fakültesi

Müzik Fakültesi

Pedagoji Fakültesi

Beden Eğitimi Fakültesi

Elektrik Mühendisliği ve Enformasyon Fakültesi Teknolojileri

Filoloji Fakültesi, İktisat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Felsefe Fakültesi, Teknoloji ve Metalürji Fakültesi, Makine Mühendisliği Fakültesi, Bilgi Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi, Tarım ve Gıda Fakültesi 

Veterinerlik Fakültesi, Mobilya Dizayn Teknolojisi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Dramatik Sanatlar Fakültesi, Doğa Bilimleri ve Matematik Fakültesi, 

 


 

GOCE DELCEV ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ :

Tıp Fakültesi Bölümleri;

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık

 

Tıbbi laboratuar (3+1), Hemşire ve teknisyen (3+1), Fizyoterapist (3+1),Optimetri ve göz optik, (3+1), Diş teknisyenliği ve protez (3+1), –

 

Bilişim Fakültesi Bölümleri;
Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri Bilgi Sistemleri Teknolojileri, Robotik ve Akıllı Sistemler, Kriptografi ve Güvenlik, Bilim ve Tahakkuk Mühendisliği, Matematik Bölümü, Teorik Bilgisayar Bilimi –

 

Eğitim Fakültesi ;

Okul öncesi öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği,

 

Ekonomi Fakültesi ;
Ekonomi Bölümü, Uluslararası iktisat, Finans yönetimi, Sağlık yönetimi –

 

İktisat Fakültesi :
Muhasebe, Finans ve Denetim, Yönetim ve Girişimcilik, –

 

Filoloji Fakültesi;

Makedon Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı. –

 

Hukuk Fakültesi Bölümleri ;

Hukuk, Hukuki Araştırmalar – Mali Hukuk, İdare Hukuku,Medeni Hukuk, Uygulamalı Politika ve Diplomasi (Avrupa Hukuku ), Gazetecilik ve Halka İlişkiler, Kamu Yönetimi

 

Mekanik Fakültesi Bölümleri;

Makine Mühendisliği, Üretim mühendisliği, Ulaştırma, organizasyon ve lojistik, –

 

Mimarlık, İnşaat Fakültesi bölümleri;
Jeoloji Enstitüsü, Jeoloji ve Jeofizik Bölümü, Kayaç bilim, Mineraloji ve Jeokimya, Mineral hammadde sahası, Hidrojeoloji Mühendislik, Jeolojisi Bölümü, Coğrafya Bölümü –

 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık ( Ön lisans ), Peyzaj Mimarlığı, Bilgisayar Tasarımı, İç Mimarlık ve Tasarım –

 

İnşaat Mühendisliği Enstitüsü;

İnşaat Mühendisliği ( Ön lisans ), Jeoteknoloji Bölümü, Yeni Materyaller ve Teknolojiler Bölümü –

 

Madencilik Enstitüsü Fakültesi;

Mineral Teknolojisi, Açık işletme, Yeraltı Madenciliği, Lojistik ve Çevre Bölümü –

 

Turizm ve Lojistik İşletme Fakültesi;
Turizm, Otel ve restoran yönü, İş lojistik, İşletme Lojistiği, Uluslar arası Turizm ( Ön lisans )

 

Gastroloji Fakültesi Bölümleri ;

Gastronomi, Beslenme, Diyetisyenlik, Gastronomi, beslenme, diyetetik –

 

Doğal ve Teknik Bilimler Fakültesi Bölümleri;
Jeoloji Enstitüsü, Jeoloji ve Jeofizik, Kayaç bilim, Mineraloji ve Jeokimya Mineral hammadde sahası, Hidrojeoloji ve Mühendislik Jeolojisi, Coğrafya, Madencilik, Doğal kaynakların Mühendislik, Lojistik (Endüstriyel Lojistik), Biyoloji, Matematik, Doğal kaynaklar Mühendisliği, Lojistik (Endüstriyel Lojistik) –

 

Elektrik Fakültesi Bölümleri;

Elektrik mühendisliği, Yenilenebilir enerji kaynakları, Otomatik kontrol sistemleri, Yenilenebilir enerji kaynakları, Endüstriyel Elektronik ve Otomatik, Elektrik Ölçüm ve Standartları, Endüstriyel Süreç Bilgisayarı, - 

 

Müzik Fakültesi Bölümleri;

Müzik teorisi ve müzik pedagojisi, Etno müzikoloji ve Halk Çalgıları, Piyano, Nefesli Çalgılar, Flüt, Obua, Klarnet, Boynuz, Trompet, Trombon, Telli çalgılar, Keman, Viyola, Bas, Vokal şarkı, Caz Araştırmaları, Enstrümantal caz, Gitar, Caz Trompet, Saksafon, Jazz davul, Piyano, –

 

Teknoloji Fakültesi Bölümleri;

Teknoloji ve Teknik Bilimler, Tekstil Tasarımı ve Yönetimi, Tekstil, Tasarım Yönetimi, Malzeme Mühendisliği, Moda,

 

Ziraat Fakültesi Bölümleri;

Ziraat mühendisliği, Ziraat yöneticiliği, Bitki Koruma Bölümü ve Çevre, Biyoteknoloji Genetik ve Seçim, İşletme Bölümü ve Tarım Kontrol Ürünleri, Bağcılık, Şarapçılık, Kırsal Turizm, Kırsal Kalkınma, Danışma ve Profesyonel kırsal destek geliştirme Gıda teknolojisi ve hayvansal ürünlerin işleme üretim.

 

Doğa Fakültesi Bölümleri;

Madencilik, Mineraloji, Petrol ve petrol kaynakları, Jeoloji, Jeofizik, Grafik ve Tasarım, Çevre Mühendisliği, Sanayi Lojistik, Geomekanik, Mineral Teknolojisi, Yer Bilimleri, Hidrojeoloji, Yüzey istismarı, Yeraltı istismarı,

 

Enformatik Fakültesi

Bilişim, İşletme Enformatiği (İngilizce), –

 

Teknoloji ve Teknik Bilimleri Fakültesi

Yeni teknolojiler ve malzemeler, Tekstil Mühendisliği, Tekstil tasarımı ve yönetimi –

 


 

TETOVA DEVLET ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ ;

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Revir, Genel Hemşirelik, Ebelik, Acil Tıp Teknisyenliği, Fizyoterapi –

 

Matematik ve Doğa Bilimler Fakültesi

Biyoloji, Biyokimya, Analitik Kimya, Fizik Kimya, Kimya Öğretmenliği (Üsküp),Fizik Öğretmenliği (Üsküp),Matematik Öğretmenliği (Üsküp),Bilgisayar Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Ekoloji ve Teknoloji Enstitüsü – 

 

Felsefe Fakültesi

Felsefe, Sosyoloji, Tarih, Pedagoji, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikoloji

 

Kültür Fakültesi

Arap Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Karşılaştırmalı Edebiyat.-

 

Filoloji Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Tercümanlık, Arnavut Dili ve Edebiyatı, Makedon Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı –

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım Bölümü, Boyama, Figüratif Sanat, Heykel, Grafik, Boyama, Grafik tasarım Heykel.

 

Müzik Sanat Fakültesi

 

Müzik Öğretmenliği, Sanat Müziği, Koro, Kompozisyon, Müzik Bilimi, Orkestra Etno- Müzikoloji, Vokal: Enstrümantal, Şarkı, Solo, Piyano, Keman, Viyola, Violonçenlo, Kontrbas, Klarnet, Saksafon, Obua, Gitar, Flüt, Fagot, Trup, Trombon, Borular.

 

Dramatik Sanat Fakültesi

Oyunculuk Bölümü, Film Yönetmenliği, TV Genel Müdürlüğü, Montaj, Kameramanlık, Beden Eğitimi, Antrenörlük, Yüzme, Hentbol, Basketbol, Voleybol, Jimnastik, Atletizm –

 

 

Hukuk Fakültesi 

Hukuk, Uluslar arası Hukuk, Uluslar arası İlişkiler, Yönetim İdaresi, Gazetecilik, Siyaset Bilimi.

 

İktisat Fakültesi
Ekonomi, Finans, Muhasebe yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Ekonomi ve iş yönetimi,Turizm, Genel Turizm, Turizm Yönetimi –

 

İnşaat Mühendisliği Uygulamalı Bilimler Fakültesi 

İnşaat mühendisliği, Altyapı ve yol Mühendisliği, Mimarlık, Tasarım, Kentleşme Mekatronik, Mühendislik Ekonomisi –

 

Gıda Teknoloji Fakültesi

Beslenme, Gıda Teknolojisi, Beslenme Bölümü

 

İşletme Fakültesi

İş İdaresi, İşletme, Kamu Yönetimi Bölümü

 


 

MANASTIR ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ ;

 

Mühendislik Fakültesi;

Mekatronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstriyel Yönetim, Ulaşım Müh ( Lojistik ) , Grafik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim ve Bilgi Teknolojisi, Bilgi Teknolojileri, Güç Mühendisliği ve Otomasyon, Makine Mühendisliği, Endüstri Yönetimi.

 

Ekonomi Fakültesi;

İşletme Yönetimi, Uluslar arası Ekonomi ve İşletme, Pazarlama Marketing Yönetimi, Finans Yönetimi, İşletme ve Bilişim.

 

Turizm Fakültesi;

Turizm, Sigortacılık, Gastronomi, Otel Yönetimi, Gümrük İşletmeciliği,

 

Manastır Üniversitesi Eğitim Fakültesi;

Okul Öncesi Öğretmenliği, İlkokul Öğretmenliği, Makedon Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Bilişim ve Teknoloji Bilimi –

İdari Bilimler ve Bilgi Sistemleri Yönetimi Fakültesi;

Avrupa Proje Yönetimi ve Entegrasyonu, Kamu Yönetimi, Yazılım Uygulamaları Mühendisliği ve Yönetimi, Bilgi Sistemleri Yönetimi

 

 

Bio-Teknoloji Fakültesi;

Bio-Teknoloji Bilimi ve Yönetimi, Tarla Ürünleri Bölümü, Hayvan Ürünleri Aşamaları –

 

Güvenlik Fakültesi;

Suç Bilimi, Uluslar arası Güvenlik

 

Manastır Üniversitesi Hukuk Fakültesi;
Hukuk

 

Teknoloji ve Teknik Öğretim Fakültesi;

 

Gıda Teknolojileri ve Bioteknoloji , Gıda ve Beslenme Bölümü

 

 

Manastır Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu;
Hemşirelik, Tıbbı Laboratuar Analisti, Fizyoterapistlik, Ebelik, Radyoloji Teknisyenliği –

 

 

FON ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ ;

 

Mimarlık, Dedektiflik ve Güvenlik, Ekonomi, Finans ve Banka Yöneticiliği, İş Yönetimi, Sigortacılık, Pazarlama, Turizm, Software Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Hukuk, İş Hukuku, Uluslararası Hukuk ve AB, Grafik Dizayn, Multimedya, Moda Dizayn, Bilişim Teknolojileri, Politika ve Diplomasi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Tercümanlık, İspanyolca – Türk Dili ve Edebiyatı – Uluslar arası İş, Spor Yönetimi, İşletme,


 

GÜNEYDOĞU AVRUPA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ :

 

Avrupa Birliği ( İngilizce ),Kamu Yönetimi,( Makedonca ),Politika Bilimleri ( Makedonca )

İngiliz dili Edebiyatı ( İngilizce ), Uluslararası İlişkiler ( Makedonca ), Hukuk ( Makedonca )-

 

Bilgisayar Sistemleri ( Makedonca ), İş ve Ekonomi, Bilgisayar Mühendisliği,

 

 

İşletme ve Yönetim ( İngilizce ) – Medya Bilimi ( Makedonca ) – İşletme Bilişimi ( Makedonca ) – Liderlik Bölümü ( İngilizce ) –


 

ÖZEL AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ :

 

İşletme,( İngilizce ),Marketing – ( İngilizce ), Ekonomi – ( İngilizce ),

Bilgisayar Mühendisliği – ( İngilizce )

 

MAKEDONYA ÜNİVERSİTELERİ BÖLÜMLERİ

Kategori: Haberler.