Manastır Üniversitesi  

Manastır Üniversitesi

Makedonya’nın ikinci büyük devlet üniversitesi olan St.Kliment Ohridski Üniversitesi UKLO kısaltması ile bilinir. Ana binası Güney batı Makedonya’da bulunan tarihi Bitola MANASTIR şehrinde olup, bölgedeki yüksek eğitim alanındaki en önemli kurumlardan bir tanesidir.

İş gücü piyasasına uyumlu insanları yetiştirmek değişik bilimsel disiplinlere atıfta bulunmak amacı ile heterojen bir eğitim sunan üniversite çeşitli şehirlerdeki.

10 fakülte, 11 meslek yüksek okulu ile. 51′den fazla lisans çalışma programları ve 41 lisansüstü eğitim programı ile yüksek eğitim birimine hizmet vermektedir.

Ayrıca; kütüphanesi, öğrenci yurdu mevcut olan üniversiteye, 3 enstitü de bilimsel hizmet vermeye devam etmektedir.

Bitola St.Kliment Ohridski çalışma programları ile ülkemizdeki diğer üniversitelere göre daha önemli bir rol oynar.

Üniversite, yüksek eğitim ve bilimsel birim olarak Manastır, Pirlepe, Ohri, Üsküp, Kichevo, Köprülü gibi dağınık birçok şehirde fakülteleri bulunmaktadır:

Üniversitenin misyon ve vizyonunda belirlenen gençler yetiştirmek için özverili çalışmalar yapılmaktadır.

Bitola St.Kliment Ohridski üniversitesi sürekli olarak her yıl yaklaşık 3000 yeni öğrenci çeker, son yıllarda öğrencilerin toplam sayısı yaklaşık 13.000 civarındadır.

Bu yüksek eğitim kurumu, akademik ve bilim dünyasında önemli bir rol oynadığı gerçektir.

UKLO üniversite politika ve strateji çalışan, çağdaş, esnek çalışma programları, şeffaf bir organizasyon yapısı (organizasyon şeması), dinamik insan kaynakları yönetimi, sosyal bütünleşme, üniversitenin işleyişi ile Üniversitesi kalite kültürü ve iş sektörü, yeni girişimleri desteklemek için uluslararası ilişkiler ve uygulama arasında güçlü ilişkilerin oluşturulması amacı ile aktif bir politika uygulamaktadır.(UKLO kalite).

St.Kliment Ohridski-Bitola Üniversitesi, yüksek öğretimde eğitim için Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) dayanan kurallara göre akademik ve profesyonel eğitim programları düzenlemektedir..

Akademik çalışmalar öğrencilere, bilimsel ve mesleki bilgi gelişimi ve kullanımı, iş dünyası, kamu sektörü ve toplumun bilimsel ve eğitsel faaliyetler gerçekleştirmek için olanak sağlar.

Profesyonel çalışmalar çalışma sürecine girmek için gerekli beceri ve bilgi ile öğrencilere en iyi şekilde verilmektedir.

Amerika Ohiao Franklin Üniversitesi ile yapılan anlaşma gereği hızlı link sistemi kullanılarak akademik takvim programları ile ilgili MBA çalışmaları yapılmaktadır.

FAKÜLTELER;

 •  Prilep Ekonomi Fakültesi
 •  Bitola Teknik Bilimler Fakültesi
 •  Bitola Teknik Bilimler Eğitimi
 •  Bitola  Eğitim Fakültesi
 •  Turizm Fakültesi
 •  Güvenlik Fakültesi
 •  Yönetim ve Yönetim Bilgileri Fakültesi
 •  Hukuk Fakültesi
 •  Teknik ve Teknoloji Fakültesi

 

Mühendislik Fakültesi;
Bölümler:

 • Mekatronik Mühendisliği
 • Elektrik Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Endüstriyel Yönetim
 • Ulaşım Müh ( Lojistik )
 • Grafik Mühendisliği
 • Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği
 • Bilişim ve Bilgi Teknolojisi
 • Bilgi Teknolojileri
 • Güç Mühendisliği ve Otomasyon
 • Makine Mühendisliği
 • Endüstri Yönetimi

 

Ekonomi Fakültesi;
Bölümleri:

 • İşletme Yönetimi,
 • Uluslar arası Ekonomi ve İşletme,
 • Pazarlama Marketing Yönetimi,
 • Finans Yönetimi,
 • İşletme ve Bilişim.

 

Turizm Fakültesi;
Bölümleri:

 • Turizm
 • Sigortacılık
 • Gastronomi
 • Otel Yönetimi
 • Gümrük İşletmeciliği

 

Manastır Üniversitesi Eğitim Fakültesi;
Bölümler:

 • Okul Öncesi Öğretmenliği
 • İlkokul Öğretmenliği
 • Makedon Dili ve Edebiyatı
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı
 • Alman Dili ve Edebiyatı
 • Fransız Dili ve Edebiyatı
 • Bilişim ve Teknoloji Bilimi

 

İdari Bilimler ve Bilgi Sistemleri Yönetimi Fakültesi;
Bölümler:

 • Avrupa Proje Yönetimi ve Entegrasyonu
 • Kamu Yönetimi
 • Yazılım Uygulamaları Mühendisliği ve Yönetimi
 • Bilgi Sistemleri Yönetimi

 

Bio-Teknoloji Fakültesi;
Bölümleri:

 • Bio-Teknoloji Bilimi ve Yönetimi
 • Tarla Ürünleri Bölümü
 • Hayvan Ürünleri Aşamaları

 

Güvenlik Fakültesi;

 • Bölümler:
 • Suç Bilimi,
 • Uluslar arası Güvenlik

 

Manastır Üniversitesi Hukuk Fakültesi;
Bölümler:

 • Hukuk

 

Teknoloji ve Teknik Öğretim Fakültesi;
Bölümler:

 • Gıda Teknolojileri ve Bioteknoloji
 • Gıda ve Beslenme Bölümü

 

Manastır Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu;
Hemşirelik

 • Tıbbı Laboratuar Analisti
 • Fizyoterapistlik
 • Ebelik
 • Radyoloji Teknisyenliği
Kategori: Haberler, Üniversiteler.