Kiril Metodi Üniversitesi

Kiril Metodi Üniversitesi

1949 yılında 3 fakülte eğitim hayatına başlayan Üsküp Kiril i Metodi üniversitesi; bugün 21 fakülte ve 5 araştırma enstitüsü eğitim hizmeti vermeye devam etmektedir.

Günümüzde yaklaşık 50.000 öğrencinin eğitim gördüğü üniversite, eğitim ve  bilim konularında uzman akademisyen kadrosu ile kalifiye mezun yetiştirmekte ve dünyada 70 in üzerinde ülke tarafından diplomaları tanınmaktadır.

Bugüne kadar 126 000 civarında lisans, 5.300 civarında yüksek lisans 3.000 civarında da mezun vermiş olan üniversite Balkanların en prestijli üniversitelerinden bir tanesidir.

Üsküp Kiril i Metodi Üniversitesi’nin diğer faaliyetleri arasında çeşitli bilimsel araştırma enstitüleri, sanat, spor, bilgi ve eğlence gibi faaliyetler gösteren  dernekler ve sosyal kulüpler mevcuttur.

Makedonya’nın başkenti olan Üsküp; ticari, siyasi, kültürel, ekonomik ve aynı zamanda eğitimin debaşkenti olarak görülmektedir. Üsküp’te 1949 yılında kurulan Kiril i Metodi Üniversitesi eğitim alanında hızlı bir gelişim ve değişim içerisinde bulunmuş saygın ve köklü bir üniversite olarak öne çıkmaktadır.

64 yıl önce 3 fakülte ile kurulmuş olan Üsküp Üniversitesi günümüzde 21 fakülte ve 5 araştırma enstitüsü ile hizmet vermenin haklı gururunu yaşamaktadır. Kiril i Metodi Üniversitesi’nde 50.000öğrenciye eğitim verilmekle beraber günümüze kadar; 126.000’e yakın lisans, 5.300’e yakın yüksek lisans ve 3000’e yakın da doktora mezunu vererek Balkan üniversiteleri arasında saygın bir konumaerişmiş bulunmaktadır.

Verilen eğitimin kalitesi ve öğretim kadrosunun kalifiye olması nedeni ile Üsküp Üniversitesi dünyaca tanınmış bir üniversite olmayı başarmış öncül bir üniversite olarak görülmektedir. Dünya’da 70 ülke tarafından tanınmış olan ve diplomasının bu ülkelerde de geçerli olduğu prestijli bir üniversitedir.

Makedonya Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi bünyesinde sadece ders görülen bölümle alakalı bir eğitim verilmemektedir. Aynı zamanda üniversite içerisinde öğrencilerin sosyalleşebileceği, kültürel aktivitelerde bulunup sportif faaliyetlerde de yer alabileceği alanlar ve gruplar bulunmaktadır. Öğrenciler hem dünyaca bilinen, kalitesinden ödün vermeden eğitim hizmeti sunan, alanında uzman başarılı eğitim kadrosuyla öğrencileri yetiştiren bir üniversitede okuyabilme fırsatını yakalayıp aynı zamanda da kendilerini bireysel olarak da geliştirebilme fırsatı bulmaktadır. Sanatın tüm dallarında, tüm bilimsel çalışma alanlarına kadar, öğrencilere geniş bir yelpaze sunan Üsküp Üniversitesi’nde; öğrenciler boşzamanlarını faydalı yönlerde kullanabilmenin mutluluğunu yaşamaktadır. Bu üniversiteden mezun olan öğrenciler kaliteli bir eğitim almalarının yanı sıra kişilik olarak da gelişimlerinin sağlıklı yönde ilerlemesi sonucuna ulaşılmaktadır.

Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi’nde okuyup tüm bu avantajlar ve daha fazlasından yararlanabilmek için ülkemizdeki zorlu sınav sistemlerinden geçmek gerekmemektedir. Anadolu Yurtdışı EğitimDanışmanlığı’nın yol göstericiliği ile sadece üniversiteye kayıt olmak bu imkanlardan faydalanma kapılarını sonuna kadar siz değerli öğrencilere açmaktadır. Hem de ülkemizdeki gibi yüksek harç paraları ödeme sıkıntısı da yaşamadan çok cüzi rakamlarla üniversite okuyabilmek hayal değil.
Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi, Avrupa üniversiteler birliği üyesidir ve bu yüzden Avrupa eğitimsitemini benimseyerek eğitim vermektedir. Her biri konusunda uzman olan öğretim görevlileri yanan mum misali etrafındaki öğrencileri ışığı ile aydınlatmakta, öğrenciler aldıklarıbilgileri son teknoloji ile donatılmış laboratuvar ve uygulama merkezlerinde deneyerek pratik yapma imkânı bulmaktadır.

Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi dünya standartlarında eğitim imkânı sağlarken, öğrencinin maddi anlamda yıpranmasının önüne geçmektedir. Diğer Avrupa üniversitelerinin ve Türkiye’de eğitim hizmeti veren vakıf üniversitelerinin eğitim harç bedelleri ile mukayese edildiği zaman, Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi’nin eğitim harç bedellerinin ne derece düşük olduğu fark edilmektedir. Öğrenci her eğitim yılı için ortalama 1000 Euro ile 3000 Euro arasında harç bedeli ödeyerek, dünya üzerindeki en seçkin üniversitelerinin birinde eğitim alabilmektedir.

 

 

 

Tıp Fakültesi

 • Tıp
 • Hemşirelik   ( Ön lisans ) 3+1
 • Logopedi   ( Ön lisans ) 3+1
 • Fizik Tedavi  ( Ön lisans ) 3+1

 


Diş Hekimliği Fakültesi

 • Diş Hekimliği
 • Profesyonel diş teknisyenleri
 • Profesyonel diş hemşireleri

 


Eczacılık Fakültesi

 • Eczacılık

 


Mimarlık Fakültesi

 • Mimarlık
 • İnşaat Mühendisliği

 


Elektrik Mühendisliği ve Enformasyon Fakültesi Teknolojileri

 • Güç, otomasyon ve yenilenebilir enerji kaynakları
 • Güç Sistemleri
 • Güç, iletişim ve yönetim
 • Bilgisayar sistemleri mühendisliği, otomasyon ve Robotik
 • Bilgisayar Teknolojileri ve Mühendisliği
 • Bilgisayar donanım mühendisliği ve elektronik
 • Telekomünikasyon ve Bilgi Mühendisliği

 


Bilgi Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi

 • Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği
 • Ağ teknolojileri
 • E-teknolojilerin uygulanması
 • Bilgisayar eğitimi
 • Bilgi ve Bilgisayar Mühendisliği
 • Akademik Bilişim çalışmaları

 


 Makine Mühendisliği Fakültesi

 • - Makine Mühendisliği
 • - Üretim Mühendisliği
 • - Ulaşım, makine ve lojistik
 • - Isı Mühendisliği
 • - Hidrolik Mühendisliği ve Su Yönetimi
 • - Malzemeleri, birleştirme ve yapısal mühendislik
 • - Endüstri Mühendisliği ve Yönetim Mühendisliği
 • - Enerji ve Çevre Mühendisliği
 • - Mekatronik Mühendisliği
 • - Otomasyon ve Yönetim Sistemleri
 • - Ürün Bilgisi  – Endüstriyel Tasarım  Yapıların Tasarımı
 • - Mühendislik ve çevre kaynaklarının Çalışmaları

 


Teknoloji ve Metalurji Fakültesi

 • - Metalürji, tasarımı ve yönetimi
 • - İnorganik Mühendislik ve Çevre
 • - Polimerik malzemeler – Tasarım ve Yönetimi
 • - Giyim Tasarımı ve Mühendisliği
 • - Gıda Teknolojisi ve Biyoteknolojisi
 • - Teknolojik süreçlerin Tasarım ve yönetimi

 


 Doğa Bilimleri ve Matematik Fakültesi

 • - Matematik Çalışmaları
 • - Öğretim Matematik
 • - Teorik Matematik
 • - Matematiksel ekonomi
 • - Matematiksel programlama
 • - Matematik Çalışmaları ve Bilişim
 • - Uygulamalı
 • - Eğitim
 • - Fizik Lisans
 • - Öğretim
 • - Bilgisayar donanımı Fizik
 • - Uygulamalı Fizik
 • - Teorik Fizik
 • - Tıp Fiziği
 • - Kimya
 • - Uygulamalı Kimya
 • - Uygulamalı Kimya – Analitik Biyokimya
 • - Uygulamalı Kimya – Çevre Kimyası
 • - Biyoloji Çalışmaları
 • - Biyoloji (ortaöğretim öğretmenleri için)
 • - Biyokimya ve Fizyoloji
 • - Ekoloji
 • - Moleküler biyoloji -
 • - Coğrafya Çalışmaları
 • - Öğretim coğrafya
 • - Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • - Turizm
 • - Demografi
 • - Fiziki Coğrafya
 • - Etnoloji ve Antropoloji
 • - Biyoloji – Kimya
 • - Matematik – Fizik
 • - Matematik – kimya

 


İktisat Fakültesi

 • - Ekonomi
 • - Yönetim
 • - Pazarlama
 • - Finansal Yönetim
 • - Muhasebe ve Denetim
 • - Dış Ticaret
 • - e-iş
 • - Finansal çalışmalar

 


Hukuk Fakültesi

 • - Hukuk
 • - Hukuki Araştırmalar ön lisans
 • - Siyasi çalışmaları ön lisans
 • - Gazetecilik ön lisans

 


Felsefe Fakültesi

 • - Felsefe
 • - Eğitim
 • - Sosyoloji
 • - Psikoloji
 • - Tarih
 • - Arşivleme geçmişi
 • - Sanat Tarihi
 • - Arkeoloji
 • - Klasik çalışmalar
 • - Güvenlik, Savunma ve Barış
 • - Sosyal Çalışma ve Sosyal Politika
 • - Özel Eğitim
 • - Cinsiyet Çalışmaları

 


Filoloji Fakültesi

 • - Makedon Dili ve Güney Slav dillerinin Bölümü
 • - Makedonca
 • - Hırvatça
 • - Makedon Edebiyatı ve Güney Slav edebiyatı Bölümü
 • - Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • - Roman Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • - Fransızca dil öğretimi ve çeviri
 • - Romanca
 • - İspanyolca

 


Slav Bölümü Çalışmaları

 • - Rus
 • - Polonya
 • - Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü
 • - Mütercim-Tercümanlık Bölümü
 • - İngilizce
 • - Fransızca
 • - Alman
 • - İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü

 


Pedogoloji Fakültesi

 • - Makedon dilinde sınıflarda öğretmenler için
 • - Arnavut dilinde sınıflarda öğretmenler için
 • - Türk sınıflarının öğretmenleri için
 • - Okul öncesi
 • - Makedon gruplar eğitimi
 • - Arnavut gruplar eğitimi
 • - Türk gruplar eğitimi için

 


Beden Eğitimi Fakültesi

 


Tarım ve Gıda Fakültesi

 • - Kırpma
 • - Bahçecilik ve çiçekçilik
 • - Bağ ve Şarap
 • - Üzüm bağları ile bahçeleri
 • - Hayvan Biyoteknoloji
 • - Bitki Koruma
 • - Eko-tarım
 • - Tarım ürünleri İşleme
 • - Modülü: bitkisel ürünler
 • - Modülü: hayvansal ürünle
 • - Kalite ve gıda güvenliği

 


Orman Fakültesi

 • - Orman
 • - Yeşillendirilmesi ve teşvik

 


Mobilya Dizayn Teknolojisi

 • - Ahşap mekanik teknolojisi
 • - Mobilya iç tasarım ve teknolojisi

 


Veterinerlik Fakültesi

 • - Veterinerlik

 


Dramatik Sanatlar Fakültesi

 • - Film ve TV kaydı
 • - Film ve TV montaj
 • - Film ve televizyon yönetmeni

 


Güzel Sanatlar Fakültesi

 • - Resim Bölümü
 • - Bölümü Şekillendirici
 • - Grafikler Bölümü
 • - Sanat Bölümü Eğitimi

 


Müzik Fakültesi

 • - Müzik teorisi ve pedagoji
 • - Kompozisyon
 • - Orkestra iletiyor
 • - Multimedya ile sunum
 • - Müzikoloji
 • - Flüt
 • - Obua
 • - Klarnet
 • - Saksafon
 • - Fagot
 • - Trompet
 • - Boynuzu
 • - Trombon
 • - Tüp
 • - Solo
 • - Piyano
 • - Akordeon
 • - Keman
 • - Viyola
 • - Viyolonsel
 • - Bas
 • - Gitar
 • - Bale pedagojisi – Klasik Bale
 • - Bale pedagojisi – Modern Dans
 • - Etnomüzikoloji
 • - Popüler türler
Kategori: Haberler, Üniversiteler.